WSPOMINAMY ZMARŁYCH

WSPOMINAMY ZMARŁYCH

Samorząd Uczniowski nie zapomniał o Święcie Zmarłych. W czwartek 29 października złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach uczestników Powstania Warszawskiego – Krystyny Krahelskiej i Zbigniewa Filipowicza.

tekst i zdjęcia – A. Chojnacka