KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Terapia pedagogiczna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (potocznie nazywane reedukacją)

zajęcia te organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się tj. dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia oraz dla uczniów z ryzyka dysleksji.

Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, a w szczególności:

  • funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej,
  • funkcji słuchowej,
  • funkcji kinestetyczno-ruchowej.

Podstawą planowanych z dzieckiem zajęć jest diagnoza zawarta w opinii psychologiczno-pedagogicznej, która określa objawy i przyczyny trudności szkolnych dziecka. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne odbywają się w małych grupach od 2 do 5 osób. Każdy uczeń szkoły posiadający opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stwierdzającą specyficzne trudności w nauce jest objęty opieką terapeutyczną. Pracę terapeuty wspierają rodzice, którzy również w domu wykonują ćwiczenia zalecone przez nauczyciela. Osobą prowadzącą zajęcia w naszej szkole jest pedagog terapeuta mgr Małgorzata Ciesielska.

Kto może korzystać z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych?

W klasach 1-3 z zajęć KK(korekcyjno-kompensacyjnych) mogą korzystać dzieci z trudnościami w nauce oraz z ryzykiem dysleksji. W klasach 4-6 w zajęciach mogą uczestniczyć dzieci z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą dysleksję rozwojową.

Co dziecko robi na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?

Dziecko przede wszystkim ćwiczy zaburzone funkcje. Zajęcia KK nie są miejscem na powtarzanie materiału z lekcji. Aby pomóc dziecku z dysleksją nie wystarczy powtarzać wiadomości. Trzeba dotknąć przyczyn dysleksji. Samo „wkuwanie” wiadomości jest „leczeniem objawowym”, a problem nadal pozostaje. Jeśli zatem dziecko ma np. problem z analizą i syntezą słuchową (objawia się to myleniem głosek podobnych słuchowo tj. k-g, p-b, s-z itd.) należy ćwiczyć słuch dziecka w taki sposób, aby potrafiło rozróżniać poszczególne głoski.

Kilka słów o dysleksji

Dysleksja rozwojowa oznacza specyficzne trudności w nauce czytania i/lub pisania. Trudności te są uwarunkowane konstytucjonalnie i występują mimo stosowania odpowiednich metod nauczania u dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym, bez deficytów sensorycznych (wad wzroku i słuchu) i wychowywanych w sprzyjających warunkach społeczno-kulturowych. Dysleksja nie zaburza zdolności rozumowania, rozwiązywania problemów, tworzenia pojęć i krytycznego myślenia.

Rodzaje zaburzeń

Dysleksja – rozumiana jako trudności w czytaniu, przejawiające się zaburzeniami tempa i techniki czytania, jak i stopnia rozumienia treści.

Dysortografia – czyli trudności z opanowaniem poprawnej pisowni. Żeby można było stwierdzić dysortografię trzeba sprawdzić, czy dziecko popełnia błędy ortograficzne mimo dobrej znajomości zasad pisowni. U dzieci popełniających błędy ortograficzne i nie znających zasad pisowni trudno mówić o dysortografii.

Dysgrafia – czyli niski poziom graficzny pisma (potocznie mówimy, że dziecko brzydko pisze). Litery pisane przez dziecko są koślawe, różnej wielkości i często lądują na niewłaściwej wysokości. Praktycznie wszystkie dzieci zaczynające pisać popełniają tego typu błędy, więc występowanie ich w pierwszym zeszycie nie stanowi podstawy do obaw. Problem pojawia się, gdy błędy utrzymują się mimo upływu czasu.

Dyskalkulia – czyli problemy w matematyce. Dzieci z dyskalkulią mają zwykle kłopoty z pojęciem liczby, porównywaniem liczebności zbiorów, ocenianiem co jest większe a co mniejsze i tak dalej.

Przyczyny dysleksji

Przyczyny dysleksji nie zostały jeszcze dokładnie zbadane. Wielu naukowców wymienia jako dwie najważniejsze:

  • spowolnienie dojrzewania centralnego układu nerwowego,
  • uszkodzenia struktury, okolic mózgu odpowiedzialnych za czynności czytania i pisania w wyniku oddziaływania czynników patogennych w okresie okołoporodowym.