Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Międzynarodowy projekt edukacyjny ,,Z kulturą mi do twarzy’’

Logo projektu edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy"

 

W tym roku szkolnym uczniowie klas 2a i 3a wezmą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym ,,Z kulturą mi do twarzy’’. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 / 2022 (punkt 1– wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2–wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne; punkt 3–wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).

Cele projektu:

  - promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

  - rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

 - współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

 - wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

 - kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

 - kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami  i historią w sposób dostępny dziecku

 - zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

 - współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Termin realizacji: 15 października 2021r.– 24 czerwca 2022r.

Nauczycielami realizującymi projekt w powyższych klasach są: p. Anna Chojnacka, p. Olga Skwarczyńska, p. Aneta Kondratowicz.

Koordynatorem projektu jest p. Anna Chojnacka.