Ubezpieczenie

Szanowni Państwo,
informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość grupowego ubezpieczenia dla dzieci warszawskich szkół i przedszkoli prowadzonego przez brokera m.st. Warszawy grupę Marsh i Supra Brokers.

Podkreślamy, że oferowane ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, to rodzic/opiekun prawny dziecka decyduje, czy chce zawrzeć ubezpieczenie.

Wszelkie dodatkowe informacje dot. oferowanego ubezpieczenia znajdziecie Państwo na stronie www.nnw24.pl