Twórczość uczniów klas 1 w czasie kwarantanny

Twórczość uczniów klas 1 w czasie kwarantanny

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły kreatywnie wykorzystują czas kwarantanny, tworząc ciekawe
i oryginalne dzieła plastyczne z użyciem różnorodnych technik artystycznych oraz prace z wykorzystaniem narzędzi w programie Paint.

fot.A. Chojnacka