TRENING PEWNOŚCI SIEBIE

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE
PROGRAM WSPARCIA DLA DZIECI, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE to zajęcia dla dzieci, które:
• uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami;
• pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów;
• dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości.

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE to zajęcia dla rodziców, które:
• uczą prostych sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym;
• radzą, jak interweniować w sprawie przemocy w szkole;
• dają możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami.

Jakie dzieci warto skierować na Trening:
• Dzieci, które obecnie doświadczają przemocy słownej, fizycznej, cyberprzemocy, lub są izolowane ze strony rówieśników (i jest to ich główny problem).
• Dzieci, którym kiedyś dokuczano.
• Dzieci, które są bardzo nieśmiałe i lękowe, mało asertywne, mają kłopoty w nawiązywaniu relacji.

Informacje o treningu:
Zajęcia są bezpłatne i prowadzone przez doświadczonych trenerów!
Przeznaczone dla dzieci z klas: IV – VIII oraz ich rodziców.
Odbywają się stacjonarnie lub online.
Mają charakter SPOTKAŃ GRUPOWYCH LUB PRACY INDYWIDUALNEJ w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
Mogą być skierowane tylko do rodziców, aby samodzielnie potrafili wesprzeć dziecko – KONSULTACJE DLA RODZICÓW.

Zgłoszenia na zajęcia dokonuje rodzic:

mailowo: blizej_dziecka@przemocwszkole.org.pl

Podając:
• Imię i nazwisko dziecka oraz klasę i szkołę.
• 2-4 zdania o sytuacji dziecka w związku z dokuczaniem.
• Kontakt telefoniczny do rodzica.

Telefonicznie lub sms: telefon 727 511 510
Więcej informacji : www.pomocdziecku.org.pl