,,Niech szkoła pozostanie w dobrych i pięknych myślach oraz w głębi waszych serc przez całe życie… ‘’ (cyt. płk W. Lisowski )

Dzień Edukacji Narodowej to w naszej szkole wyjątkowe święto.
Tradycyjnie 14 października pierwszoklasiści mają swoją uroczystość ślubowania. Prowadząca uroczystość powitała ciepło i serdecznie zaproszonych gości: dyrekcję szkoły, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, uczniów, rodziców i zaproszonych gości.

Czytaj dalej,,Niech szkoła pozostanie w dobrych i pięknych myślach oraz w głębi waszych serc przez całe życie… ‘’ (cyt. płk W. Lisowski )