Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Kapelusz Pani Jesieni”

Organizator konkursu: Świetlica Szkolna
Osoby odpowiedzialne: P. Paulina Cysak, P. Zofia Kochańska
Termin składania prac: do 14 października 2020 r.
Uczestnicy: uczniowie szkoły uczęszczający do świetlicy szkolnej
Temat pracy: „Kapelusz Pani Jesieni”
Warunki uczestnictwa w konkursie:
– złożenie pracy konkursowej w terminie nie przekraczającym 14 października 2020 r.,
– prace należy wykonać w formacie A3,
– technika wykonania pracy jest dowolna, płaska (rysunek, malarstwo, kolaż, wydzieranka itd.)
– praca powinna być wykonana samodzielnie,
– prace niezgodne z regulaminem konkursu lub złożone po terminie, nie będą brane pod uwagę,
– prace powinny zostać podpisane: Imię i nazwisko autora oraz klasa,
– kategorie wiekowe to: „I”, „II”, „III”, „IV”,
– najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną nagrodzone, a także zostanie zorganizowana pokonkursowa, wirtualna wystawa prac,
– prace zostaną ocenione przez powołaną w tym celu komisję,
– rozstrzygnięcie konkursu – koniec października 2020 r.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY !!

P. Cysak