ŚWIĄTECZNE NIESPODZIANKI

ŚWIĄTECZNE NIESPODZIANKI

W sobotę 14 grudnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego SP 322 (Wiktora Kuracka i Mikołaj Skwarczyński) wraz z opiekunami (p. Barbarą Totoś i p. Małgorzatą Ciesielską) udali się na oddział chirurgii onkologicznej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. W czasie tej mikołajkowej wizyty przekazane zostały świąteczne niespodzianki (książki, gry i inne) zbierane w szkole w dniach 3-13 grudnia. Każdy mógł wybrać coś dla siebie i choć na chwilę oderwać się od szpitalnej codzienności.
Te niezwykłe odwiedziny były bardzo pouczającym doświadczeniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Zobaczyliśmy dzielnych młodych ludzi oraz ich rodziców, którzy mimo codziennej walki z ciężką chorobą, nie tracą pogody ducha i humoru.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz osobom, które pomogły w zorganizowaniu tego wydarzenia.

Samorząd Uczniowski SP 322

fot.B. Totoś