KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zespół Wspomagania Dydaktyki

Informujemy, że Zespól Wspomagania Dydaktyki (pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta, nauczyciele wspomagający) są dostępni dla Państwa oraz dzieci on-line w godzinach pracy.

Aktualna sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa pokazała, że Internet jeszcze bardziej przeniknął do naszego codziennego życia. Zarówno dzieci jak i dorośli zasiadają przed ekranami urządzeń, aby pracować zdobywać wiedzę i realizować swoje obowiązki. Jest to z pewnością duże ułatwienie w dobie wielu ogranicz...

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (potocznie nazywane reedukacją) zajęcia te organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się tj. dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia oraz dla uczniów z ryzyka dysleksji. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkc...

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji odbywają się pod hasłem „Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań” . W dniu 8 października, zgodnie z ustaleniami Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, będzie szczególnie wyróżniony Dzień Dysleksji. Więcej informacji na stronie...