Strajk nauczycieli

W związku z planowanym strajkiem nauczycieli prosimy o zapoznanie się z umieszczonym w załączniku listem Prezydenta m.st. Warszawy pana Rafała Trzaskowskiego skierowanym do rodziców.
W dwóch następnych załącznikach znajdują się instrukcje wypełnienia druków, które można pobrać z poniżej zamieszczonych linków dla rodziców chcących skorzystać z zasiłku opiekuńczego przysługującego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidywanym zamknięciem placówki oświatowej.

Linki do czystych druków:
Oświadczenie dla pracodawcy
https://www.zus.pl/…/p…/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
https://www.zus.pl/…/publi…/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Załączniki