Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godzinie 10:00.

Przypominamy, że w tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, a stołówka szkolna nie będzie wydawała posiłków.

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7:00 – 17:30.