ŚLADEM ŚLIMAKA

ŚLADEM ŚLIMAKA

W zeszłym tygodniu uczniowie klas trzecich wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez panią Magdę – pracownika Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Podczas zajęć poznali budowę, miejsce występowania oraz pożywienie ślimaków. Dopasowywali też różne rodzaje muszli do danego gatunku ślimaka. Poznały postać Władysława Lubomirskiego – przyrodnika, który skatalogował i oznaczył zbiór mięczaków. Dzieci miały możliwość obserwacji ślimaków z bliska za pomocą lupy. Każda klasa stworzyła własne klasowe terraria dla tych zwierząt, w których nie zabrakło liści, patyczków, sałaty i wody. Teraz przychodząc na lekcje uczniowie sprawdzają „co słychać u ślimaków” oraz dokarmiają je sałatą i jabłkiem. Warsztaty były bardzo interesujące i zainspirowały niektóre dzieci do tego, żeby swoją przyszłość związać z przyrodą.

M. Małż

fot. M. Małż, S. Grączewska