Samorząd Uczniowski

W poniedziałek 24 września 2018 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je kampania wyborcza, w trakcie której kandydaci, na przygotowanych przez siebie plakatach, prezentowali swoje programy i zachęcali do oddania na nich głosów. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas 4–8. W głosowaniu wzięło udział 275 osób. Przedstawiciele do SU wybierani byli spośród 14 kandydatów. Nauczycielami nadzorującymi przebieg wyborów byli: pani Małgorzata Ciesielska, pani Barbara Totoś oraz pani Ewelina Paczka.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodniczący:

MATEUSZ RING z klasy 8a

I Zastępca przewodniczącego:

HELENA SKWARCZYŃSKA z klasy 8b

II Zastępca przewodniczącego:

ANTONI WIŚNIEWSKI z klasy 8b