Klasy 1 sportowe

Rekrutacja do klas 1 sportowych 2020/2021

W tym roku planujemy otwarcie klasy sportowej o profilu pływanie.

Językiem wiodącym będzie angielski.

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się elektronicznie poprzez

System Rekrutacji Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Zainteresowani powinni zalogować się i złożyć wniosek w terminie: 
3 marca od godz. 13.00 – 6 marca do godz. 16.00.

Aby dziecko było zakwalifikowane przez system do klasy sportowej, muszą Państwo ustawić Szkołę Podstawową nr 322 – klasę sportową na pierwszym miejscu preferencji.

W przeciwnym razie, nawet jeśli dziecko zakwalifikuje się do klasy sportowej, system doda je do szkoły z pierwszego miejsca.
W sytuacji niezakwalifikowania się do oddziału sportowego, system automatycznie zakwalifikuje dziecko do szkoły z następnego wyboru.

Oprócz elektronicznej rejestracji, do dnia 6 marca do godz. 16.00,  Rodzice kandydatów powinni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  1. Podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu).
  2. Orzeczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej (wystarczy informacja, że stan zdrowia dziecka pozwala na podejście do testów do klasy sportowej).
  3. Dokumenty potwierdzające kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku spełniania kryteriów).

Kandydaci powinni podejść do testów sprawnościowych wg. harmonogramu.

PŁYWANIE pływalnia UCSiR ul. Hirszfela 11 ;

 I termin:  9 marca 2020 r.  w godz. 16.00 – 17.30

II termin:  11 marca 2020 r. w godz. 16.00 – 17.30

III termin:  10 marca 2019 r. w godz. 7.00 – 9.00

IV termin:  12 marca 2019 r. w godz. 7.00 – 9.00