Klasy 1 ogólne

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się elektronicznie poprzez System Rekrutacji Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Od 3 marca (od godz. 13.00) do 19 marca(godz. 20.00) Rodzice rejestrują w systemie rekrutacji wnioski/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły.

Od 3 marca do 20 marca ( do godz. 16.00) Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru podpisany wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

UWAGA Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

23 kwietnia ( godz. 13.00 ) nastąpi opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 23 kwietnia ( od godz. 13.00 ) do 29 kwietnia ( godz. 16.00 ) Rodzice składają potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

4 maja (godz. 13.00) Szkoła publikuje listę przyjętych i nieprzyjętych.

Od 4 maja następuje procedura odwoławcza.

Wszystkie ważne daty dostępne są w Harmonogramie Rekrutacji Biura Edukacji m. st. Warszawy.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/22001_harmonogram-rekrutacji-do-klas-i-w-szkolach