Klasy 1 ogólne

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się elektronicznie poprzez System Rekrutacji Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Od 20 lutego (od godz. 13.00) do 7 marca(godz. 20.00) Rodzice rejestrują w systemie rekrutacji wnioski/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły.

Od 20 lutego do 8 marca (godz. 16.00) Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru podpisany wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

UWAGA Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

10 kwietnia(godz. 13.00) nastąpi opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 10 kwietnia (od godz. 13.00) do 17 kwietnia (godz. 16.00) Rodzice składają potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

24 kwietnia (godz. 13.00) Szkoła publikuje listę przyjętych i nieprzyjętych.

Od 24 kwietnia następuje procedura odwoławcza.

Wszystkie ważne daty dostępne są w Harmonogramie Rekrutacji Biura Edukacji m. st. Warszawy.