Przedszkolaki w 1a

Przedszkolaki w 1a

W środę, 13 marca klasa 1a gościła w swojej sali grupę „Kotów” z sąsiadującego z naszą szkołą przedszkola. Wspólna zabawa i nauka miały na celu przełamać obawy przedszkolaków przed szkołą. Spotkanie rozpoczęło się od wesołej zabawy muzyczno-ruchowej. Następnie uczniowie klasy pierwszej sprawdzili wiedzę gości na temat szkoły odczytując swoim młodszym kolegom zagadki oraz rozwiązując w mieszanych grupach zadania. Wspólnie spędzony w miłej i radosnej atmosferze czas minął nam bardzo szybko. Mamy nadzieję na ponowne spotkanie we wrześniu.

fot. S. Grączewska