Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 322
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

§ 1.

Rada Rodziców powołała w wyniku głosowania Prezydium Rady Rodziców w składzie:

Przewodnicząca – Klaudia Marczak
Zastępca – Sebastian Różnowski
Skarbnik – Paulina Sroczyńska
Sekretarz – Marta Kowalik
Członek prezydium RR– Anna Stasiak

§ 2.
Rada Rodziców powołała w wyniku głosowania Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodnicząca – Małgorzata Keler
Zastępca przewodniczącej – Magdalena Komorowska
Członek komisji rewizyjnej- Sebastian Różnowski