Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 322
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Rada Rodziców powołała w wyniku głosowania Prezydium Rady Rodziców w składzie:

Przewodniczący Klaudia Marczak
Zastępca – Marta Kowalik
Skarbnik – Ewa Skwarczyńska
Sekretarz – Agnieszka Szczygielska
Członek – Łukasz Ancyparowicz

Rada Rodziców powołała w wyniku głosowania Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący Grażyna Kopeć
Sekretarz – Magda Graczykowska
Członek – Hanna Krężel