Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 322
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Rada Rodziców powołała w wyniku głosowania Prezydium Rady Rodziców w składzie:

Przewodniczący RR – Klaudia Marczak
Zastępca przewodniczącego RR – Marta Kowalik
Skarbnik – Paulina Sroczyńska
Sekretarz – Agnieszka Szczygielska
Członek RR – Tomasz Łasica

Rada Rodziców powołała w wyniku głosowania Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący – Grażyna Kopeć
Sekretarz – Marta Gawin – Sobota
Członek – Tomasz Łasica

kontakt: rr.sp322@gmail.com