„Powrót do Godności- program pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie”

„Powrót do Godności- program pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie”

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia realizuje na zlecenie miasta stołecznego Warszawy, program: „Powrót do Godności- program pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie”.

Program kierujemy do:
– osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie
– dzieci i młodzieży dotkniętej różnymi rodzajami przemocy w rodzinie oraz ich rodzin (m.in. rodzeństwa, rodziców i opiekunów zarówno z rodzin naturalnych, jak i zastępczych czy adopcyjnych)
– osób, które doznawały przemocy w rodzinie w przeszłości i które aktualnie odczuwają jej skutki
– świadków przemocy w rodzinie, czyli członków rodzin, w których dochodziło lub dochodzi do przemocy,
– osób i rodziny doznających przemocy, w których występuje również problem alkoholowy i zagrożenie wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu prowadzimy:
– Konsultacje indywidualne dla dorosłych, dzieci i młodzieży
– Konsultacje prawne
– Konsultacje dla par i rodzin
– Warsztaty umiejętności psychospołecznych
– Maratony psychologiczne
– Grupy pomocy psychologicznej dla dorosłych osób doznających przemocy w rodzinie
– Grupę pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

Program skierowany jest do mieszkańców Warszawy. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju większość działań prowadzimy w formule online. Udział w programie jest bezpłatny dla klientów.

Możliwość zapisów i informacje:
Stowarzyszenie Niebieska Linia
Ul. Jaktorowska 4 lok.3
Warszawa
www.niebieskalinia.org

poniedziałek- piątek 9.00 do 15.00
pod numerem telefonu 22 499 37 33
koordynator programu p. Monika Lakowska

Zapraszamy osoby doznające przemocy w rodzinie (dorosłych, młodzież, dzieci) do kontaktu z naszymi specjalistami.

Oferujemy Państwu BEZPŁATNĄ pomoc w formie:
– Specjalistycznych, indywidualnych konsultacji psychologicznych
– Konsultacji prawnych
– Konsultacji dla par i rodzin
– Grupy pomocy psychologicznej dla dzieci ( 10-14 lat) -Warsztatów umiejętności społecznych
– „Planowanie przyszłości i budowanie celów życiowych w oparciu o zasoby osobiste.” 17 – 18 października 2020
– „Wychowanie w nurcie porozumienia bez przemocy”, 21 listopada 2020
– Maratonów terapeutycznych
– Najbliższy maraton 19-20 września 2020.

Zapisy, informacje:
Biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
Tel. 22 499 37 33 (pon. – pt. 9.00 – 15.00)
www.niebieskalinia.org/154

Program skierowany jest do mieszkańców Warszawy. Ze względu na sytuację związane z covid19 większość spotkań prowadzimy w formule online.

Zapraszamy osoby doznające przemocy w rodzinie na BEZPŁATNE KONSULTACJE PRAWNE ONLINE .
Porady prawne obejmują :
➢ wstępną diagnozę sytuacji prawnej z uwzględnieniem potrzeb klientów,
➢ udzielenie informacji o przysługujących uprawnieniach/prawach i możliwościach prawnych w tym zakresie,
➢ udzielenie pomocy w przygotowaniu pism procesowych,
➢ wskazanie wzorów umożliwiających samodzielne napisanie pisma procesowego oraz w razie potrzeby sprawdzenie przygotowanego pisma,
➢ wsparcie w uzyskaniu pełnomocnika z urzędu poprzez sformułowanie pisma w tym zakresie,
➢ udzielenie informacji i wsparcia z zakresu spraw obejmujący pomoc prawną.

Zespół prawny Stowarzyszenia ”Niebieska Linia” to osoby z wieloletnim doświadczeniem wspierania osób doznających przemocy w rodzinie od strony prawnej.

Zapisy:
Stowarzyszenie ”Niebieska Linia”
tel. 22 499-37-33
www.niebieskalinia.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porady prawne obejmują :

 

  • wstępną diagnozę sytuacji prawnej z uwzględnieniem potrzeb klientów,

 

  • udzielenie informacji o przysługujących uprawnieniach/prawach i możliwościach prawnych w tym zakresie,

 

  • udzielenie pomocy w przygotowaniu pism procesowych,

 

  • wskazanie wzorów umożliwiających samodzielne napisanie pisma procesowego oraz w razie potrzeby sprawdzenie przygotowanego pisma,

 

  • wsparcie w uzyskaniu pełnomocnika z urzędu poprzez sformułowanie pisma w tym zakresie,

 

  • udzielenie informacji i wsparcia z zakresu spraw obejmujący pomoc prawną.

 

Zespół prawny Stowarzyszenia ”Niebieska Linia” to osoby z wieloletnim doświadczeniem wspierania osób doznających przemocy w rodzinie od strony prawnej.

 

Program skierowany jest do mieszkańców Warszawy.

 

 

 

Zapisy:

 

Stowarzyszenie ”Niebieska Linia”

 

tel. 22 499-37-33

 

www.niebieskalinia.org