Pedagog terapeuta

Godziny pracy pedagoga terapeuty pani Małgorzaty Ciesielskiej: