„Odkrywamy tajemnice lasu” – projekt edukacyjny realizowany w klasie 3a

W miesiącu październiku uczniowie klasy 3a przez 3 tygodnie realizowali projekt edukacyjny „Odkrywamy tajemnice lasu”. Celem projektu było propagowanie wiedzy o lesie, poznanie warstwowej budowy lasu, w tym roślin i zwierząt występujących w poszczególnych warstwach, kształtowanie szacunku dla ojczystej przyrody oraz postaw proekologicznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł, rozwijanie twórczego myślenia i kreatywności, kształtowanie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności za powierzone zadanie, odzwierciedlenie spostrzeżeń w formie plastycznej, dzielenie się nimi z innymi.

Czytaj dalej„Odkrywamy tajemnice lasu” – projekt edukacyjny realizowany w klasie 3a