„Odkrywamy tajemnice lasu” – projekt edukacyjny realizowany w klasie 3a

„Odkrywamy tajemnice lasu” – projekt edukacyjny realizowany w klasie 3a

W miesiącu październiku uczniowie klasy 3a przez 3 tygodnie realizowali projekt edukacyjny „Odkrywamy tajemnice lasu”. Celem projektu było propagowanie wiedzy o lesie, poznanie warstwowej budowy lasu, w tym roślin i zwierząt występujących w poszczególnych warstwach, kształtowanie szacunku dla ojczystej przyrody oraz postaw proekologicznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł, rozwijanie twórczego myślenia i kreatywności, kształtowanie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności za powierzone zadanie, odzwierciedlenie spostrzeżeń w formie plastycznej, dzielenie się nimi z innymi.

W realizację projektu zaangażowani byli wszyscy uczniowie oraz rodzice uczniów. Działania podjęte w ramach projektu, to między innymi: wspólne oglądanie albumów przyrodniczych, atlasów i czasopism dotyczących roślin i zwierząt leśnych, pogadanka na temat zasad zachowania w środowisku leśnym oraz zasad związanych z bezpieczeństwem, wycieczki weekendowe rodziców z dziećmi do lasu ( zbieranie materiałów przyrodniczych i darów lasu, dokumentowanie obserwacji za pomocą zdjęć, a następnie ich wykorzystanie na lekcjach oraz ekspozycja w klasie ), wykonanie ,,żywej ‘’ makiety lasu przez chętnych uczniów z wykorzystaniem tafli styropianu i różnorodnych materiałów przyrodniczych, jesienne kompozycje z darów leśnych oraz stworzenie klasowej galerii prac plastycznych wykonanych przez dzieci na zajęciach edukacji plastycznej przy użyciu różnych technik plastycznych, samodzielne lub w grupach przygotowanie plakatów, albumów, plansz dydaktycznych, zagadek i quizów na temat fauny i flory lasu ( wystawka prac w klasie, prezentacja dzieł na forum klasy ), zorganizowanie zabaw darmowych, pantomimicznych, improwizacyjnych z udziałem ,,Leśnej wróżki’’ związanych z tematem projektu.

W dalszym etapie realizacji przedsięwzięcia odbyły się prezentacje multimedialne na forum klasy przygotowane przez dzieci we współpracy z rodzicami uczniów. Projekt zakończył się wspólnym przygotowaniem na zajęciach edukacji technicznej smacznych babeczek z dodatkiem owoców leśnych, parzeniem aromatycznych herbatek z leśnych ziół oraz miłą, klasową degustacją tych wyśmienitych wypieków i napojów, których twórcami byli uczniowie.

A. Chojnacka