O nas

Jesteśmy szkołą:

  • bez przemocy;
  • zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
  • zapewniającą dzieciom pomoc specjalistów – pedagoga, psychologa, logopedy i terapeutów ;
  • wspomagającą wszechstronny rozwój ucznia;
  • wspierającą uczniów uzdolnionych;
  • uczącą samodzielności, współpracy i odpowiedzialności;
  • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami uczniów;
  • zapewniającą wszystkim uczniom równe szanse;
  • będącą przyjaznym miejscem do nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli;
  • posiadającą salę gimnastyczną, a także multimedialną bibliotekę.

Nasza szkoła

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach. Mamy laureatów konkursów recytatorskich, ortograficznych. Dzieci świetnie radzą sobie w konkurencjach przyrodniczych, matematycznych. Nasi uczniowie to mistrzowie w pływaniu, biegach i w tańcu towarzyskim.

W naszej szkole uczniowie uczestniczą w licznych zajęciach pozalekcyjnych. Istnieją koła przedmiotowe: polonistyczne, historyczne, matematyczne, przyrodnicze oraz informatyczne. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego. Jesteśmy jedną ze szkół, w której działa Koło Młodego Przyjaciela Warszawy.

Nasza szkoła to miejsce, w którym nikt nie wstydzi się i nie boi dysleksji. Od wielu lat uczniowie o specyficznych trudnościach w nauce pisania i czytania uczęszczają do małych, wyjątkowych klas terapeutycznych, otrzymując życzliwą i fachową pomoc.

W naszej szkole lubimy i szanujemy historię – każdy uczeń wie, czym jest patriotyzm. Dlatego chętnie spotykamy się z ludźmi, którzy piszą o historii lub sami ją tworzyli.

Nasza świetlica to miejsce, w którym uczniowie po lekcjach mogą odpocząć, bawić się, odrabiać lekcje w oczekiwaniu na rodziców lub opiekunów. Wszyscy wychowawcy dokładają wszelkich starań, by Państwa dzieci miały zapewnioną opiekę i bezpieczeństwo, a także, żeby ciekawie i radośnie spędzały czas po zakończeniu lekcji.

Biblioteka

Biblioteka posiada dwa pomieszczenia wypożyczalnię i czytelnię. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego – encyklopedii ogólnych, słowników językowych i przedmiotowych, wydań albumowych. Istnieje też możliwość skorzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych ponieważ jest kilka stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Uczniowie odwiedzający Multimedialne Centrum Informacji, mogą wyszukiwać informacje w Internecie, poszerzyć swoje zainteresowania oraz wspomagać swój uczniowski warsztat pracy.

Zapraszamy serdecznie!