O bibliotece

Biblioteka zaprasza w godzinach:

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 14:00
( DZIEŃ PRAC WEWNĘTRZNYCH )
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 14:00

Biblioteka szkolna jest integralną częścią szkoły, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

Główne zadania biblioteki:

 • gromadzenie i opracowanie księgozbioru
 • udostępnianie zbiorów,
 • działalność informacyjna,
 • upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów,
 • organizowanie konkursów i wystaw,
 • współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym.

Biblioteka posiada dwa pomieszczenia wypożyczalnię i czytelnię. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego – encyklopedii ogólnych, słowników językowych i przedmiotowych, wydań albumowych. Istnieje też możliwość skorzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych ponieważ jest 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Uczniowie odwiedzający Multimedialne Centrum Informacji, mogą wyszukiwać informacje w Internecie, poszerzyć swoje zainteresowania oraz wspomagać swój uczniowski warsztat pracy.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Biblioteka posiada regulaminy, w którym określone są szczegółowe prawa i obowiązki czytelnika. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 10 tysięcy woluminów, w posiadani są też programy multimedialne, kasety audio,wideo, nośniki elektroniczne, czasopisma dla uczniów i nauczycieli.

W bibliotece są organizowane:

 • konkursy czytelnicze, plastyczne,
 • wystawy książek,
 • gazetki okolicznościowe- biblioteka współpracuje z MDK Muranów i Ursynowską Biblioteką Publiczną,
 • organizowane są zajęcia edukacyjne „Od słowa do słowa”,” Jak powstaje książka”, „Bajkowy świat teatru”,
 • uczniowie biorą udział w konkursie „Wydajemy własną książkę”,
 • odbywają się spotkania z pisarzami literatury dziecięcej,
 • dzieci z klas I-III uczestniczą w akcji czytelniczej „ Cała Polska czyta dzieciom”

Bibliotekarz: mgr Halina Stąpała