,,Niech szkoła pozostanie w dobrych i pięknych myślach oraz w głębi waszych serc przez całe życie… ‘’ (cyt. płk W. Lisowski )

Dzień Edukacji Narodowej to w naszej szkole wyjątkowe święto.
Tradycyjnie 14 października pierwszoklasiści mają swoją uroczystość ślubowania. Prowadząca uroczystość powitała ciepło i serdecznie zaproszonych gości: dyrekcję szkoły, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, uczniów, rodziców i zaproszonych gości.

Uczniowie klas starszych złożyli piękne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, wyrażając w ten sposób podziękowanie i uznanie dla ich codziennej pracy.
Potem uczniowie klas pierwszych zaprezentowali krótką część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem wychowawczyń klas: pani Anny Chojnackiej i pani Małgorzaty Ciesielskiej. Odśpiewano hymn państwowy. Następnie Dyrektor Szkoły pan Tomasz Górski złożył życzenia pracownikom oświaty z okazji ich święta oraz skierował wyjątkowe życzenia do najmłodszej części społeczności szkolnej – do pierwszoklasistów, wypowiadając słowa, które mają wielką moc: ,,Nigdy nie zapominajcie o tym, że w życiu najważniejsze jest to, aby przyzwoitym i dobrym człowiekiem być w codziennych, nawet najdrobniejszych sytuacjach‘’.
Potem Dyrektor naszej Szkoły pan Tomasz Górski został odznaczony srebrnym medalem Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
Doniosłym momentem uroczystości było złożenie przez naszych pierwszoklasistów przysięgi ślubowania. Ze wzruszeniem odśpiewano hymn szkoły. Następnie dzieci zostały pasowane przez Pana Dyrektora na ucznia Szkoły Podstawowej nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie. Były wzruszenia, podniosłe chwile, wesołe zagadki – rymowanki odgadywane przez bystrych pierwszoklasistów. Starsi koledzy wręczyli najmłodszym uczniom własnoręcznie wykonane upominki.
Następnie pierwszoklasiści udali się do swoich klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz otrzymali legitymacje szkolne.
To pierwsza, ale jedna z najpiękniejszych i najważniejszych uroczystości, w której co roku biorą udział nasi najmłodsi uczniowie.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy, aby szkoła była miejscem, w którym będą chętnie zdobywać wiedzę i umiejętności, rozwijać swoje pasje i talenty, nawiązywać cenne przyjaźnie. Z wielką nadzieją, że na zawsze będą jej imię nosić w swym sercu i czcić jej pamięć oraz honor, a piękne i ważne słowa wypowiedziane przez Pana Dyrektora, aby ,,być dobrym człowiekiem”głęboko zapadną w pamięć i wypełnią się, jak najpiękniejszą treścią całego ich życia.
,,Niech wyrosną z Was tacy, którzy do gwiazd wzlecieć zapragną’’ ( cyt. J. Korczak )

Anna Chojnacka

fot. T. Górski