„Niebieski świat” – rozumiemy, akceptujemy i jednoczymy się z osobami z autyzmem

„Niebieski świat” – rozumiemy, akceptujemy i jednoczymy się z osobami z autyzmem

We wtorek 2 kwietnia 2019 roku obchodziliśmy kolejny Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Aby przybliżyć uczniom zachowanie i sposób patrzenia na świat osób z autyzmem, terapeuci oraz nauczyciele wspomagający przygotowali gazetkę szkolną oraz plakaty tematyczne. Zostały one umieszczone na szkolnym korytarzu. W klasach odbyły się pogadanki, warsztaty, prezentacje multimedialne, które uświadomiły uczniom z jakimi trudnościami borykają się ludzie dotknięci tym problemem. Tego dnia większość uczniów i nauczycieli na znak solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem przyszło do szkoły z niebieskim elementem garderoby.

A. Chojnacka

fot. A. Chojnacka