Nauka zdalna w klasie 1a

Nauka zdalna w klasie 1a

Uczniowie klasy 1a systematycznie i rzetelnie uczą się przebywając z rodzicami w swoich domach, łącząc się codziennie na lekcje on -line z nauczycielami i wychowawcą.
Dzieci, choć jak same podkreślają bardzo tęsknią za szkołą, za koleżankami i kolegami z klasy, to już przyzwyczaiły się i nawet polubiły nowe formy i metody pracy.Z zadowoleniem i chętnie, a niektóre nawet już samodzielnie łączą się za pomocą Platformy Google na lekcje. Pilnie i z uwagą pracują na zajęciach, chętnie zgłaszają się do odpowiedzi, coraz baczniej stosując zasady Regulaminu Klasowego w nowych warunkach lekcyjnych. Zajęcia przeplatane są ćwiczeniami śródlekcyjnymi, które w klasie 1a prowadzi pani Małgorzata Golan. Z uczniami łączy się także wychowawczyni świetlicy pani Paulina Cysak. Bardzo chętnie po lekcjach dzieci pozostają na wspólnych rozmowach z wychowawczynią i rówieśnikami, a także z radością uczestniczą w rozpoczętym cyklu piątkowych spotkań wieczornych, pod hasłem ,, Zawsze razem ”. Podczas video spotkań oglądają wspólnie klasowe zdjęcia, rozmawiają o szkolnych sprawach, czytają zaplanowaną lekturę, śpiewają piosenki, czasem organizują teatrzyki,w których główna rolę odgrywają domowe pluszaki, a także żywe, domowe zwierzątka: psy, koty, króliki i świnki morskie. Niejednokrotnie uczniowie mają okazję poznać rodzeństwo swoich kolegów i koleżanek. To są nowe doświadczenia dla nich, ale bardzo ciekawe i wzbogacające ich dziecięce życie. Uczniowie przygotowują własne prezentacje multimedialne na temat swoich upodobań i pasji, dzięki którym poszerzają swoją wiedzę na różne tematy, a także w ten sposób poznają bliżej koleżanki i kolegów z klasy. Pierwszaki bardzo aktywnie biorą udział w różnych konkursach klasowych i szkolnych. Uczniowie znakomicie rozwinęli swoje umiejętności komputerowe. Biegle posługują się narzędziami w programie Paint, tworząc ciekawe i różnorodne zlecone przez nauczyciela prace, ale także własne projekty oraz prezentacje multimedialne. Nagrywają piosenki i filmiki o różnej tematyce, przesyłają oryginalne i piękne zdjęcia. W codziennej pracy zdalnej poznajemy i wykorzystujemy nowoczesne technologie. Ulubioną i bardzo przydatną urozmaicającą formą pracy podczas lekcji on -line z dziećmi i pomocną dla nauczyciela jest wirtualna tablica Padlet, na której codziennie uczniowie rano odszukają zamieszczony temat dnia oraz informacje i wskazówki do pracy, potrzebne filmy, piosenki, prezentacje do zrozumienia nowych treści, a także bieżące informacje klasowe. W wirtualny sposób utrzymują kontakt ze swoją klasą, wychowawczynią, widząc aktualne zdjęcia szkoły, placu zabaw uchwycone podczas spaceru, czy zamieszczane tam specjalne informacje dla dzieci, które nie mogą być wypowiedziane w klasie, bo nie możemy w niej przebywać ale mogą być napisane, nagrane, sfotografowane właśnie dla nich i umieszczone na ich klasowej tablicy, do której często samodzielnie zaglądają. Dzieci współtworzą wirtualną tablicę, przesyłając prace plastyczne, filmy, prezentacje, proponując też nowe pomysły na zagospodarowanie jej. Na Padlecie stworzyliśmy ,,Galerię twórczości klasy 1a ”, która powstała z radością, z pasją i pełna jest ciągle nowych pomysłów. Do pracy wprowadzamy również aplikację Genially, na której uczniowie będą mieli przesyłane dodatkowe zadania do pracy. Będą to zadania dla chętnych dzieci w bardzo atrakcyjnej, interaktywnej formie.
Pierwszym dodatkowym tematem z interaktywnymi zadaniami do wykonania w tym tygodniu jest temat: ,, Co słychać w Kosmosie ”

Jesteśmy ponad dwa miesiące w domu rozdzieleni od siebie, ale w dalszym ciągu nasza klasa 1a jest razem. Jest i będzie ,, Zawsze razem ”, jak w naszej najpiękniejszej i ulubionej piosence, którą śpiewaliśmy na niezapomnianym Ślubowaniu Klas Pierwszych.
Teraz często śpiewamy ją razem on -line.
Klasa to dla nas jest i zawsze będzie dużą szkolną rodziną, za którą po dziecięcemu tęsknimy.
Tęsknimy wszyscy za SP 322: dzieci i nauczyciele wierząc, że do niej wrócimy niebawem.

Poniżej na zdjęciach klasa 1a uchwycona okiem aparatu na lekcjach on -line oraz dziecięce prace
i pomysły wykonane przez uczniów, zamieszczane każdego dnia na Padlecie klasowym, a także pomysły i propozycje dla dzieci stworzone w Genially.
A. Chojnacka

fot. A. Chojnacka