Logopeda

Jak usprawnić mowę dziecka?

Zajęcia logopedyczne odbywają się w formie ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny oraz ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę. Powszechnie wiadomo, że terapia dziecka z wadą wymowy wymaga wielu żmudnych ćwiczeń, dlatego w czasie zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne oraz programy multimedialne wspomagające terapię logopedyczną. Programy, które uatrakcyjniają i uprzyjemniają terapię,a przede wszystkim zwiększają motywację dzieci do ćwiczeń.Praca logopedy wiąże się ze stałą współpracą z rodzicami dziecka, którzy codziennie wspomagają oddziaływania logopedyczne poprzez utrwalanie w domu zaleconych ćwiczeń. Systematyczność w terapii jest bardzo ważna i skuteczna, warunkuje osiągnięcie oczekiwanego efektu. Poprawna wymowa daje dziecku większą szansę na sukces szkolny ma wpływ na procesy percepcyjne, w szczególności na naukę czytania i pisania.

Godziny pracy logopedy szkolnego
mgr Anna Chojnacka

Poniedziałek 11:45-14:45 15:40-16:40
Wtorek 08:00 – 10:30
Środa 11:35 – 15:35
Piątek 08:00 – 9:00