Konkurs geograficzny „Rusz głową”

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 322 w Warszawie.
2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
3. Co miesiąc na stronie internetowej szkoły będzie nowa seria pytań.
4. Każda seria zawiera kilka zadań o łącznej sumie 30- 40 punktów.
5. Zadaniem uczestników konkursu jest rozwiązanie w domu poszczególnych poleceń i oddanie nauczycielowi geografii w odpowiednim terminie.
6. Nauczyciel sprawdza prawidłowość wykonanych zadań i uzyskaną ilość punktów wpisuje do imiennej tabeli.
7. Po zdobyciu 50 punktów uczeń otrzymuje ocenę celującą i może dalej rozwiązywać kolejne rundy pytań, jednak pierwsze 50 punktów zostaje skreślone, a uczeń zbiera od początku punkty na kolejną ocenę celującą.
8. Na koniec roku, jeżeli uczeń zebrał np. 40 punktów nauczyciel może postawić ocenę bardzo dobrą. Jeżeli liczba punktów jest mniejsza niż 40, to za zgodą ucznia nauczyciel może wpisać dobrą, a mniej niż 30 dostateczną ocenę.
9. W ciągu roku, jeżeli uczeń prawidłowo rozwiązuje zadania może zdobyć 4 oceny celujące / po 2 w każdym półroczu /.
10. Jeżeli uczestnik konkursu nie oddał w określonym czasie odpowiedzi na pytania z danej rundy, to może nadal rozwiązywać zadania w kolejnych seriach.
11. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań /odpisywania/, nauczyciel może nie zaliczyć tym uczniom danej serii pytań, a gdy sytuacja będzie się powtarzała może wykluczyć tych uczniów z konkursu.

Ewa Ptaszkiewicz

Załączniki