Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021

I semestr: 01.09.2020 – 15.01.2021 r.
II semestr: 01.02.2021 – 25.06.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31.12.2021 r.

Ferie zimowe: 18.01 – 31.01.2021 r.

Egzamin ósmoklasisty: 25 – 27.05.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 01.04 – 06.04.2021 r.

Rady:
Klasyfikacyjna i zatwierdzająca I semestr: 15.01.2021 r.

Klasyfikacyjna i zatwierdzająca II semestr: 21.06.2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14.10.2020 r.; 23-24, 28- 31.12.2020 r.; 01-02, 06.04.2021 r.; 25-27.05,2021 r.; 4.06.2021 r.

Zebrania z rodzicami:
02.09.2020 r. kl. I ; 07-11.09.2020 r. ; 14-18.12.2020 r.; 17-21.05.2021 r.
Dni otwarte:
12-13.10.2020 r.; 16-17.11.2020 r.; 08-09.02.2021 r.; 15-16.03.2021 r.; 12-13.04.2021 r..

Dni opiekuńczo-wychowawcze (14 dni):
14.10.2020 r.; 23-24, 28- 31.12.2020 r.; 01-02, 06.04.2021 r.; 25-27.05,2021 r.; 4.06.2021 r.