Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

I semestr: 02.09.2019 – 07.02.2020 r.

II semestr: 24.02.2020 – 26.06.2020 r.


Zimowa przerwa świąteczna:  23 – 31.12.2019 r.


Ferie zimowe: 10.02 – 23.02.2020 r.


Egzamin ósmoklasisty: 21-23.04.2020 r.


Wiosenna przerwa świąteczna: 09.04 – 14.04.2020 r.


Rady:

Klasyfikacyjna i zatwierdzająca I semestr: 07.02.2020 r.

Klasyfikacyjna i zatwierdzająca II semestr: 22.06.2020 r.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2019 r.; 21-23.04.2020 r.;  02.05.2020 r.; 12.06.2020r.


Zebrania z rodzicami:

03.09.2019 r. kl. I ; 09-10.09.2019 r. ; 07-08.01.2020 r.;  25-26.05.2020 r.


Dni otwarte:

07-08.10.2019 r.; 18-19.11.2019 r.; 16-17.12.2019 r.; 02-03.03.2020 r.;

06-07.04.2020 r..


Dni opiekuńczo-wychowawcze (14 dni):

14.10.2019 r.;  23-24, 27, 30-31.12.2019 r.;  09-10, 21-23.04.2020 r.; 12.06.2020r.