Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

I semestr: 03.09.2018 – 25.01.2019 r.

II semestr: 11.01.2019 – 21.06.2019 r.


Zimowa przerwa świąteczna:  23 – 31.12.2018 r.


Ferie zimowe: 28.01 – 10.02.2019 r.


Egzamin ósmoklasisty: 15-17.04.2019 r.


Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04 – 23.04.2019 r.


Rady:

Klasyfikacyjna i zatwierdzająca I semestr: 25.01.2019 r.

Klasyfikacyjna i zatwierdzająca II semestr: 17.06.2019 r.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

15.10.2018 r.;  02.11.2018 r.; 15-17.04.2019 r.;  02.05.2019 r..


Zebrania z rodzicami:

04.09.2018 r. kl. I ; 10-11.09.2018 r. ; 17-18.12.2018 r.;  20-21.05.2019 r.


Dni otwarte:

08-09.10.2018 r.; 12-13.11.2018 r.; 18-19.02.2019 r.; 11-12.03.2019 r.;

08-09.04.2019 r..


Dni opiekuńczo-wychowawcze (13 dni):

15.10.2018 r.;  02.11.2018 r.; 24, 27-28. 31.12.2018 r.;  15-19.04.2019 r.;

23.04.2019 r.;  02.05.2019 r..