Informacja dyrektora szkoły dotycząca strajku nauczycieli

Szanowni Państwo,

jak pisałem wcześniej w poniedziałek 8 kwietnia w związku z brakiem możliwości zapewnienia bezpiecznej opieki dla uczniów, szkoła nie będzie przyjmowała dzieci.
Tego samego dnia do godz. 15.00 poinformuję Państwa poprzez dziennik elektroniczny Librus, fb i stronę www.sp322.pl jak będą wyglądały dni następne, czy szkoła będzie przyjmować dzieci czy nie.

Jednocześnie bardzo dziękuję za liczne wyrazy wsparcia płynące od Państwa.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Górski

W załączniku umieszczony jest list Pani Prezydent Renaty Kaznowskiej skierowany do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Załączniki