Hymn szkoły

Hymn Szkoły Podstawowej nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie

Słowa i muzyka: Anna Gil
Aranżacja: Tomasz Szymuś
Wykonanie: Orkiestra Tomasza Szymusia

1. Pod Brzechwy patronatem
wciąż poznajemy świat,
uczymy się jak iść przez życie,
jak dobrym być człowiekiem,
jak pomoc słabszym nieść,
jak dojrzeć słońce
chociaż pada deszcz.

Ref: To tu! Stąd wiem –
co znaczy pokój, szczęście!
Chcę dumnie iść,
nieść sztandar szkoły,
tarczę nieść!

2. W tych murach już od rana
czas twórczo płynie nam
i każdy ma tu swoje miejsce,
życzliwych ludzi grono
pomocną daje dłoń,
bym mógł bezpiecznie kroczyć drogą swą!

Ref. To tu…

Epilog:
Bo przecież świat – taki piękny!
Tyle barw ma jak w tęczy –
a więc chrońmy go, póki trwa
– niech trwa!