Dyrekcja

Dyrektor Szkoły – mgr Tomasz Górski

Dyżur dla rodziców

poniedziałek 13.30 – 14.30

email: sp322@edu.um.warszawa.pl

Wicedyrektor – mgr Renata Marut

Dyżury dla rodziców

środa 14.30 – 15.30