Doradztwo zawodowe w klasach młodszych – warsztaty z budownictwa

Doradztwo zawodowe w klasach młodszych – warsztaty z budownictwa

W dniu 3 stycznia w klasie 3a w ramach  przewidzianych w Podstawie Programowej  działań związanych z orientacją zawodową odbyły się kolejne cykliczne warsztaty na temat ,,Ciekawe zawody naszych rodziców’’. Tym razem były to warsztaty z budownictwa przeprowadzone przez panią Katarzynę Chrzanowska, mamę Filipa. Na zajęciach dzieci poznały strój inżyniera budowy, dowiedziały się dlaczego kask jest biały, a w butach pracownika budowy znajduje się blacha, dlaczego kurtka ma mnóstwo  odblasków oraz  po co nosimy na placu budowy okulary. Później uczniowie dowiedzieli się czym zajmuje się inżynier budownictwa, w jaki sposób  robi się plany zagospodarowania budowy, jak zaznacza się na nich żurawie, jaką żuraw ma nośność i po co ma przeciwwagę. Dzieci dowiedziały się także co to jest harmonogram i po co się go tworzy oraz poznały tajniki czytania  skomplikowanych rysunków technicznych. Pracując w grupach musiały na rysunkach technicznych odszukać różne elementy takie, jak: okna, drzwi na rzutach, przekrojach i elewacjach oraz  pomieszczenia na rzucie parteru i poddasza. Zaznajomiły się z trudnymi,  specjalistycznymi pojęciami i terminami związanymi z budownictwem. Lekcja była bardzo ciekawym doświadczeniem, które w przystępny sposób poszerzyło wiedzę uczniów na temat tego interesującego i zarazem odpowiedzialnego oraz  trudnego zawodu.

A. Chojnacka