Doradztwo zawodowe w klasach młodszych – praca lektora języka francuskiego

Doradztwo zawodowe w klasach młodszych – praca lektora języka francuskiego

Z cyklu ,,Zawody naszych rodziców‘’ w dniu 3 czerwca w klasie 3a odbyła się lekcja francuskiego przeprowadzona przez panią Katarzynę Lewandowską, mamę Jagody z klasy. Dzieci udały się w interaktywną podróż do Francji, poznając kulturę, tradycje, zabytki charakterystyczne dla tego państwa.
Oprócz ciekawej prezentacji multimedialnej lekcja urozmaicona była piosenkami, fragmentami znanych filmów, wierszykami, rymowankami i zabawami ruchowymi. Uczniowie poznali podstawowe zwroty w języku francuskim, a także pracowali w grupach podczas wykonywania ciekawych, angażujących wiele zmysłów zadań na kartach pracy.
Lekcja zakończyła się francuskim ,, Merci et au revoir ‘’.
W przyszłym tygodniu wybieramy się na SGGW na Wydział Ogrodniczy, aby poznać pracę entomologa. A o tym zawodzie opowie nam i oprowadzi nas po Zakładzie Entomologii Stosowanej pan Mariusz Lewandowski, tata Jagody.

A.Chojnacka

fot. A. Chojnacka