Informacje rodzice

• http://www.wcies.edu.pl//media/system/doc/cdz/Prezentacja_dla_rodzicow_2020.pdf
• http://www.wcies.edu.pl/media/system/doc/cdz/poradnik_dla_rodzicow_planowanie_kariery.pdf
• Bezpłatne konsultacje dla rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
http://www.spk.waw.pl/spk-oferta-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia