Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Doradztwo zawodowe jest to proces edukacji zmierzający do kształtowania umiejętności, pomaganie sobie i innym w punktach zwrotnych kariery.

Dla dzieci i młodzieży zajęcia edukacyjno-zawodowe realizowane są w szkole, która stopniowo przygotowuje młodego człowieka do wejścia w dorosłe życie.

Edukacja i praca zawodowa są ze sobą ściśle powiązane. Praca zawodowa bazuje na edukacji, a ta z kolei przygotowuje do pracy zawodowej.

Dynamika zmian na rynku pracy, zdolność i umiejętność dostosowania się do wymogów i oczekiwań pracodawców sprawiają, że planowanie i uświadamianie dzieciom i młodzieży ważności decyzji o wyborze zawodu staje się niezwykle ważna.

Dużą rolę odgrywają w tym procesie wychowawcy klas, nauczyciele i pedagodzy szkolni. Nauczyciele realizując podstawę programową z poszczególnych przedmiotów odnoszą się do celów zawartych w doradztwie zawodowym, tak więc na każdym przedmiocie nauczania realizowane jest doradztwo zawodowe.

Szkolnym koordynatorem doradztwa zawodowego jest pedagog szkolny p. Iwona Kolbus.

Załączniki