Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Szanowni Państwo w załącznikach przedstawiam prezentację zawierającą aktualne dane odnośnie wiedzy z doradztwa zawodowego, informację o warszawskich szkołach ponadpodstawowych, statystyki oraz informacje związane z rekrutacją na rok szkolny 2019/2020.

Szkolnym koordynatorem doradztwa zawodowego jest pedagog szkolny p. Iwona Kolbus.

Załączniki