Deklaracja dostępności

Aktualizacja: wrzesień 2018.

Informacja ogólna

Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie dąży do tego, aby jej usługi były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie zainwestowała znaczną ilość zasobów, aby zapewnić, że jej strona internetowa będzie łatwiejsza w obsłudze i bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych, z przekonaniem, że każda osoba ma prawo żyć z godnością, równością, komfortem i niezależnością.

Dostępność na Sp322.pl

Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie udostępnia widget UserWay Website Accessibility Widget obsługiwany przez dedykowany serwer dostępu. Oprogramowanie pozwala na poprawę zgodności z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.0).

Włączanie menu dostępności

Menu dostępności można włączyć, klikając ikonę menu dostępności, która pojawia się z prawej strony ekranu. Po uruchomieniu menu ułatwień dostępu poczekaj chwilę, aż menu dostępności zostanie załadowane w całości.

Zrzeczenie się

Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie kontynuuje starania, aby stale poprawiać dostępność swojej strony i usług w przekonaniu, że naszym wspólnym moralnym obowiązkiem jest umożliwić bezproblemowe, dostępne i nieograniczone korzystanie z zasobów również dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomimo naszych starań, aby wszystkie strony i treści na stronie były w pełni dostępne, niektóre treści mogły nie być jeszcze w pełni dostosowane do najsurowszych standardów dostępności. Może to wynikać z braku znalezienia lub zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania technologicznego.

Jesteśmy dla Ciebie

Jeśli masz problemy z jakąkolwiek treścią na naszej stronie lub potrzebujesz pomocy w jakiejkolwiek części naszej witryny, skontaktuj się z nami w normalnych godzinach pracy, jak opisano poniżej, a z przyjemnością Ci pomożemy.

Kontakt

Jeśli chcesz zgłosić problem z dostępnością, masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami w następujący sposób: e-mail: daniel@rari.pl